Đảng, Đoàn thể

Lễ kết nạp đảng viên mới và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ EVNPSC Lai Châu

Thứ tư, 12/10/2022 | 10:16 GMT+7
Thực hiện kế hoạch theo thông báo số 329-TB/ĐU ngày 19/8/2022 của Đảng ủy Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN về việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức.

Thực hiện kế hoạch theo thông báo số 329-TB/ĐU ngày 19/8/2022 của Đảng ủy Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN về việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức.

Ngày 08/9/2022 tại phòng họp Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Chi bộ EVNPSC Lai Châu đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Đình Cảnh.

Tại buổi lễ đồng chí Đỗ Quốc Biên Bí thư chi bộ đã đọc Quyết định kết nạp đảng và Trao Quyết định cùng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Dũng.

Hình 1: Trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

Tiếp theo chương trình Công bố quyết định đảng viên chính thức và trao quyết định cho đảng viên Nguyễn Đình Cảnh.

Hình 2: Trao quyết định cho đảng viên chính thức Nguyễn Đình Cảnh

Đồng chí Bí thư phát biểu ý kiến nói rõ nhiệm vụ và chức năng quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ chi bộ và giao nhiệm vụ cho Đảng viên giúp đỡ đảng viên Dũng. Toàn thể đảng viên trong chi bộ chúc mừng các đồng chí đảng viên mới và đảng viên chính thức.

Hình 3: Chi bộ chúc mừng đồng chỉ đảng viên mới và đảng viên chính thức

Buổi lễ kết nạp Đảng viên mới và trao quyết định đảng viên chính thức đã được diễn ra long trọng, nghiêm túc đúng các quy định của Đảng.

Đỗ Quốc Biên