Các đơn vị thành viên

Các đơn vị thành viên

Các Phòng ban tại cơ quan Trung tâm ở Hà Nội

1. Phòng Hành chính và Lao động

2. Phòng Tài chính và Kế toán

3. Phòng Kế hoạch và Vật tư

4. Phòng Kỹ thuật và An toàn

EVNPSC Sơn La


1. Phân xưởng Sửa chữa Điện - Tự động Thủy điện Sơn La
Địa chỉ: Xã Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
Số điện thoại: 0986153162

2. Phân xưởng Sửa chữa cơ khí Thủy điện Sơn La
Địa chỉ:Xã Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
Số điện thoại: 0985118887

EVNPSC Hòa Bình

1. Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Số điện thoại: 0978610828

EVNPSC Lai Châu

1. Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Lai Châu
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
Số điện thoại: 0974393757

EVNPSC Tuyên Quang

1. Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Tuyên Quang
Địa chỉ:thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Số điện thoại: 0963872417

EVNPSC Tây Nguyên

1. Phân xưởng Sửa chữa Điện-Tự động Thủy điện Tây Nguyên
Địa chỉ: 727 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 0963033555

2. Phân xưởng Sửa chữa Cơ khí Thủy điện Tây Nguyên
Địa chỉ: 727 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 0962015089

EVNPSC Trị An

1. Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Trị An
Địa chỉ: Thị Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: 0961231880

EVNPSC Thái Bình

1. Phân xưởng Sửa chữa Nhiệt điện Thái Bình
Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Số điện thoại: 0983743350