Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính

01

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, tua bin khí và kiến trúc của nhà máy điện;

02

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, công trình đường dây và trạm biến áp; kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện;

03

4 Tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công lắp đặt thiết bị của các công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp;

04

Tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công lắp đặt thiết bị của các công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp;

Ngành , nghề liên quan phục vụ trực tiếp

01

Xây lắp các công trình điện; gia công cơ khí;

02

Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành điện;

03

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp;

04

Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất vật liệu xây dựng. vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động.

05

Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, EVN có thể bổ sung cho EVNSPC các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm và phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của EVN.