Tin Hoạt động

Những chuyển biến tích cực

Thứ tư, 1/6/2022 | 13:15 GMT+7
Hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (Trung tâm) xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ” và áp dụng thực hiện toàn Trung tâm. 100% người lao động của Trung tâm được phổ biến, huấn luyện kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tuy nhiên tỉ lệ người lao động làm việc trực tiếp của Trung tâm chiếm hơn 90%. Do vậy, diễn biến ATVSLĐ, rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ…trong hoạt động sản xuất kinh doanh rất phức tạp.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ trong sản xuất kinh doanh (SXKD), năm 2022 Trung tâm tiếp tục hưởng ứng, xây dựng kế hoạch số 622/KH-EVNPSC ngày 01/04/2022 để triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ theo hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 1376/EVN-AT ngày 22/03/2022. Trung tâm đặt ra mục đích, yêu cầu: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, người lao động trong việc thực thi Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất bệnh nghề nghiệp; không để xảy ra tai nạn lao động; việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát sửa chữa bảo dưỡng hệ thống, thiết bị điện:

Phòng kiểm tra giám sát (KTGS) của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN là đơn tiên phong trong công tác kiểm tra đánh giá sửa chữa bảo dưỡng (SCBD) thiết bị công nghệ của Nhà máy điện, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, nâng cao chất lượng Dịch vụ sửa chữa cho khách hàng. CBCVN Phòng KTGS là những người có chuyên môn cao, hiểu biết, nắm rất vững về Luật và các văn bản Nhà nước…nhưng do tính chất ATVSLĐ trong sản xuất trực tiếp vô cùng phức tạp nên Phòng KTGS thường xuyên phổ nâng cao nhận thức, trách nhiệm ATVSLĐ trong KTGS trong công tác SCBD thiết bị công nghệ.

Điều 6, Luật An toàn vệ sinh lao động nêu rõ: “Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động có quyền được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc ATLĐ trong quá trình lao động, tại nơi làm việc; được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ; từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý; chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác ATVSLĐ đã khắc phục các nguy cơ để đảm bảo ATVSLĐ…”

Theo thống kê các vụ tai nạn đã xảy ra trong Ngành điện nguyên nhân hầu hết lỗi là do ý thức của người lao động (NLĐ), chưa nhận thức đầy đủ về quyền được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động…mắc dù NLĐ được phổ biến, đào tạo và sát hạch đạt yêu cầu. Chính vì những điều nêu trên, Phòng KTGS luôn nghiêm túc thực hiện đầy đủ và có ý thức trách nhiệm đúng đắn với bản thân của mỗi cá nhân về ATVSLĐ, 100% CBCNV tham gia công tác KTGS SCBD tại Nhà máy điện đã lường trước được mối nguy, sự cố mất an toàn để tự bảo vệ bản thân và đồng nghiệp.

Tập trung kiểm soát rủi ro tai nạn hiện trường:

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, việc bố trí CBCNV thực hiện công tác KTGS SCBD tại NMTĐ ở những vùng hẻo lánh là rất khó khăn. Tuy nhiên với nhiệm vụ, chủ đề năm của Trung tâm “Nâng cao chất lượng Dịch vụ sửa chữa”, triển khai kế hoạch số 622/KH-EVNPSC ngày 01/04/2022…Phòng KTGS đã bố trí nhân lực tham gia vào công tác SCBD tại hiện trường, KTGS công tác SCBD thiết bị công nghệ Nhà máy điện: chủ động tuyên truyền lợi ích của công tác ATVSLĐ để nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, kiểm soát chất lượng công tác SCBD.

Với cái nắng như đổ lửa tại khu vực Tây Nguyên những ngày đầu tháng 05/2022, cung đường trùng trùng điệp điệp…những điều đó không làm suy giảm tinh thần CBCNV “Sửa chữa tận tâm, nâng tầm thương hiệu” của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN thực hiện nhiệm vụ SCBD tổ máy H2 – NMTĐ Sê San 3 và H3 – NMTĐ Ialy.

Công nhân Nguyễn Xuân Nguyên đang thực hiện SCBD tổ máy H2 – NMTĐ Sê San 3 vào tháng 05/2022. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải (Phòng KTGS – EVNPSC)

100% CBCNV của Trung tâm thực hiện tham gia SCBD tuân thủ công tác phòng chống dịch COVID-19 của địa phương, thực hiện tốt Quy trình An toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành, ý thức cao và chấp hành đúng ATVSLĐ, thực hiện đúng Quy trình sửa chữa bảo dưỡng, tuân thủ Nội quy, Quy định…của Trung tâm đề ra.

 Để tiếp tục bảo đảm ATVSLĐ, Trung tâm đã tăng cường nội dung đánh giá vào công tác KTGS, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, phối hợp với an toàn vệ sinh viên tại hiện trường để quan sát, nhận diện các mối nguy…chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc.

Thành quả đạt được khi triển khai có hiệu quả tháng hành động về ATVSLĐ:

Thời gian trôi nhanh quá, thoáng chút đã gần một tháng ở nơi này, công tác SCBD đã kết thúc, hệ thống thiết bị được vận hành trở lại với công suất định mức theo thiết kế với tiếng máy “êm ru” và nghe rõ bên ngoài gian máy có giọt mưa dịu dàng rơi lộp độp…

Lại thêm một lần nữa, thông qua các hoạt động “Tháng ATVSLĐ năm 2022” Trung tâm đã gặt hái được những thành công: kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 (không có ca nhiễm), tăng cường được các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, công tác SCBD tại hiện trường tổ máy H2 – NMTĐ Sê San 3 và H3 – NMTĐ Ialy đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng, vượt tiến độ được phê duyệt.

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN tiếp tục khẳng định thương hiệu “Sửa chữa tận tâm, nâng tầm thương hiệu” đang thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của Tập đoàn “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” và của Trung tâm “Nâng cao chất lượng Dịch vụ sửa chữa”.

 

Nguyễn Thanh Hải - P.KTGS