Tin Hoạt động

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên EVNPSC Tây Nguyên thực hiện tốt tháng An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất năm 2022

Thứ ba, 31/5/2022 | 13:08 GMT+7
Nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên của EVNPSC Tây Nguyên đã phát huy vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

NLĐ EVNPSC Tây Nguyên thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động trong sửa chữa tại nhà máy thủy điện Ialy

An toàn vệ sinh viên (ATV) là những người lao động trực tiếp, am hiểu về chuyên môn, kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động, nhiệt tình trong công việc, gương mẫu về công tác Bảo hộ lao động và được người lao động tại cơ sở bầu ra. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn CSTV Tây Nguyên. Hiện tại EVNPSC Tây Nguyên có 13 ATV và 01 phụ trách mạng lưới đến từ Phân xưởng sửa chữa Điện – Tự động Tây Nguyên và Phân xưởng sửa chữa Cơ khí Tây Nguyên phân bố tại 4 nhà máy thủy điện và 01 nhà máy điện mặt trời Phước Thái trong đó tại Nhà máy thủy điện Pleikrong có 2 ATV; Nhà máy thủy điện Ialy có 6 ATV; Nhà máy thủy điện Sê San 3 có 2 ATV; Nhà máy thủy điện Sê San 4 có 2 ATV và Điện mặt trời Phước Thái 1 ATV với chức năng chính đôn đốc, kiểm tra và giám sát mọi người trong tổ, Phân xưởng, các cá nhân làm việc tại nhà máy chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn và vệ sinh lao động trong sản xuất, bảo quản các trang thiết bị an toàn, sử dụng đúng và đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, trang bị kỹ thuật an toàn; Nhắc nhở mọi người chấp hành các chế độ về BHLĐ, hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với nhân viên mới tuyển dụng hoặc mới đến làm việc; Tham gia góp ý trong việc đề xuất kế hoạch BHLĐ, các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc; Kiến nghị cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ BHLĐ, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn tại nơi làm việc.

NLĐ EVNPSC Tây Nguyên thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động trong sửa chữa tại nhà máy thủy điện Ialy

Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động cũng là thời điểm EVNPSC Tây Nguyên thực hiện công tác sửa chữa lớn tổ máy H2-Nhà máy thủy điện Sê San 3 và sửa chữa lớn tổ máy H3-Nhà máy thủy điện Ialy. Bên cạnh công tác giám sát an toàn – vệ sinh lao động của kỹ sư an toàn chuyên trách, kỹ sư kỹ thuật an toàn các ATV đã gương mẫu thực hiện tốt công tác an toàn – bảo hộ lao động, nhắc nhở kịp thời những cá nhân vi phạm thực hiện tốt các biện an toàn, trang bị bảo hộ lao động. Kiên quyết với những cá nhân làm bừa, làm ẩu, gây mất an toàn, không tuân thủ các quy định an toàn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất của Trung tâm./.

 

Phạm Đàm Quốc Thắng - PXSCĐTĐ Tây Nguyên