Tin Hoạt động

Tài liệu tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Thứ tư, 20/4/2022 | 11:40 GMT+7
Công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN đăng tải tài liệu tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng do Ban chủ nhiệm chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Steering Committee on Smoking and Health – VINACOSH) được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 467/QĐ-TTg ngày 17/4/2001.

Nội dung chi tiết Tài liệu đính kèm theo: https://drive.google.com/drive/folders/1Za7BHygd87uwxW126G14ztnRpgExKn7U?usp=sharing

Lê Hồng Hà - P.HC&LĐ