Tin Hoạt động

Anh Nguyễn Khắc Thanh – An toàn vệ sinh viên tiêu biểu ngành Điện năm 2022

Thứ sáu, 8/7/2022 | 13:05 GMT+7
Ngày 30/6/2022, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Điện lực Việt nam đã tổ chức khen thưởng về công tác An toàn vệ sinh Lao động năm năm và biểu dương các An toàn vệ sinh viên tiêu biểu năm 2022. Anh Nguyễn Khắc Thanh đại diện cho đội ngũ ATV thuộc Công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN vinh dự được biểu dương và khen thưởng tại Hội nghị.

Lễ biểu dương an toàn vệ sinh viên tiêu biểu EVN diễn ra ngày 30/6/2022 tại Cửa Lò, Nghệ An

Ông Nguyễn Đăng Hà - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN cho biết, anh Nguyễn Khắc Thanh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ ATV thuộc Trung tâm, trong công việc anh luôn gương mẫu chấp hành tốt kỷ luật lao động, tích cực trong công tác kiểm tra phiếu công tác, lệnh công tác, phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn của Trung tâm để tìm ra những thiếu sót, nguy cơ gây mất an toàn lao động từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời không để xảy ra tai nạn lao động trong Phân xưởng. Bên cạnh đó, anh luôn là người hòa đồng được đồng nghiệp yêu quý và lãnh đạo tin tưởng.

Ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch và ông Uông Quang Huy – Phó chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trao Chứng nhận An toàn vệ sinh viên tiêu biểu cho anh Nguyễn Khắc Thanh

Anh Nguyễn Khắc Thanh vinh dự được khen thưởng và biểu dương tại Hội nghị

Bên cạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì công tác an toàn vệ sinh lao động trong những năm qua luôn được lãnh đạo Trung tâm quan tâm và đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo công tác ATVSLĐ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, của Tập đoàn và đảm bảo không xảy ra sự cố, tai nạn lao động đáng tiếc trong sản xuất, ngoài hoạt động của lực lượng cán bộ phụ trách công tác an toàn thì mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn của công đoàn tại các phân xưởng sửa chữa đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa của Trung tâm.

Lê Thanh Nam - PXSCCK Tây Nguyên