Tin Hoạt động

Trình độ, năng lực sửa chữa của EVNPSC ngày càng được nâng cao

Thứ bảy, 7/1/2023 | 10:49 GMT+7
Ngày 6/1, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC). Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Sơn Hải – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận trình độ, năng lực sửa chữa của EVNSPC ngày càng được nâng cao.

Xây dựng Đảng được chú trọng

Báo cáo tổng kết công tác Đảng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc EVNPSC cho biết: Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, tuy nhiên được sự chỉ đạo sâu sát từ Đảng uỷ EVN, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ EVNPSC đã chủ động đề ra kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCNV thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Ngô Sơn Hải - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đảng ủy EVNPSC tăng cường giáo dục nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết của đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy EVNPSC. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các kết luận, nghị quyết, văn bản mới ban hành của Trung ương trong năm 2022 về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát, công tác tổ chức, cán bộ.

Trong năm 2022, Đảng ủy EVNPSC đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tạo nguồn, cử đi bồi dưỡng kết nạp Đảng, thẩm tra lý lịch, xét kết nạp, trình Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nạp được 8 đảng viên. Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 5/5 cuộc. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, có 1 Chi uỷ Chi bộ còn thiếu sót trong một số nội dung sinh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên… Đảng uỷ đã chỉ đạo chi bộ thực hiện các biện pháp khắc phục. 

Về lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn kịp thời động viên, quan tâm, chăm lo đời sống người lao động. Đoàn Thanh niên từng bước tăng cường nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên; tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

 

Đồng chí Ngô Sơn Hải - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVN trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho đảng viên Đảng ủy EVNPSC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sửa chữa các tổ máy

Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Hồng Thạch – Phó Giám đốc EVNPSC cho biết: Trong năm 2022, thực hiện kế hoạch EVN giao, EVNPSC triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo nhiệm vụ sửa chữa cho các tổ máy; phối hợp tốt với các đơn vị phát điện, đảm bảo hệ số khả dụng, hệ số dừng máy sự cố, hệ số dừng máy sửa chữa đạt kế hoạch.

Về công tác sửa chữa lớn, hoàn thành 78 danh mục sửa chữa lớn đảm bảo yêu cầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ; hoàn thành sửa chữa 25 tổ máy, trong đó 11 tổ máy vượt tiến độ; đầy đủ khối lượng và đảm bảo chất lượng theo phương án kỹ thuật được duyệt.

Đối với các danh mục thiết bị ngoài tổ máy, EVNPSC thực hiện đều đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng đã được phê duyệt. Có 22 giải pháp hợp lý hóa và 9 sáng kiến cấp trung tâm; 6 sáng kiến được công nhận cấp EVN.

Đồng chí Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN trao Bằng khen của Tổng giám đốc EVN cho các tập thể thuộc EVNPSC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Trong năm 2022, 100% gói thầu của EVNPSC áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hành cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn. Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 10,92%.

Năm 2022, EVNPSC đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác quản trị để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành phù hợp với đặc thù địa bàn trải rộng nhiều vùng miền. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ. Trung tâm cũng thành lập nhóm lao động chất lượng cao lĩnh vực tự động hóa trong EVNPSC, đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Khẳng định vị thế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Sơn Hải – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVN ghi nhận và đánh giá cao EVNPSC đã đạt được trong năm 2022 cả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy EVNPSC đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong các mặt hoạt động của trung tâm. Đã kịp thời ban hành các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công tác kiểm tra, giám sát đã ban hành kế hoạch và triển khai đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã thực hiện tốt sửa chữa bảo dưỡng 11 nhà máy thủy điện, 2 nhà máy điện mặt trời và 1 nhà máy nhiệt điện với công suất 9.142MW. EVNPSC đã cơ bản hoàn thành các công tác sửa chữa lớn được giao đảm bảo theo phương án kỹ thuật và tiến độ được duyệt, đảm bảo chất lượng, tổ máy vận hành an toàn, tỷ lệ dừng máy sự cố tại tất cả các tổ máy đều thấp hơn kế hoạch. Kết quả thực tế khẳng định trình độ, năng lực sửa chữa của EVNPSC ngày càng nâng cao.

Bước sang năm 2023, đồng chí Ngô Sơn Hải đề nghị Đảng ủy EVNPSC tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), kết luận số 21-KL/TW về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Kịp thời ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Đảng bộ, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy. Chăm lo công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ cho các cấp lãnh đạo cán bộ quản lý.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Ngô Sơn Hải đề nghị EVNPSC xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Trong đó, tập trung đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng thời điểm công tác sửa chữa các tổ máy. Hoàn thành tất cả danh mục sửa chữa lớn năm 2023 được EVN giao, trong đó lưu ý thay thế bánh xe công tác tổ máy số 5 - NMTĐ Hòa Bình, đại tu tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 1.

Đồng chí Phan Đình Hòa – Giám đốc EVNPSC trao khen thưởng cho các tập thể thuộc EVNPSC thực hiện tốt phong trào cải cách hành chính và quản trị doanh nghiệp

Trong quá trình sửa chữa cần đặc biệt chú trọng công tác an toàn, tăng cường chế độ giám sát online, ứng dụng khoa học công nghệ trong sửa chữa. 

EVNPSC cần chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng và công tác quản trị nguồn nhân lực, đào tạo các chuyên gia trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nhiệt điện; cần tăng cường hợp tác, đào tạo chuyên gia với các hãng cung cấp thiết bị. Đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực sửa chữa NMNĐ Quảng Trạch 1, NMTĐ Ialy mở rộng, Hòa Bình mở rộng. 

 

Theo: evn.com.vn