Tin Hoạt động

Đại hội Chi bộ EVNPSC Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ ba, 1/11/2022 | 11:02 GMT+7
Thực hiện công văn số 776-CV/ĐU ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; hướng dẫn số 314-HD/ĐU ngày 02/8/2022 của Đảng ủy Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN về hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025; Thông báo số 362-TB/ĐU ngày 16/10/2022 về nội dung Hội nghị Ban thường vụ đảng ủy Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN.

Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 26/10/2022. Chi bộ EVNPSC Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian từ khi thành lập đến nay và đề ra định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ mới với các mục tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp với chiến lược của Phân xưởng và Trung tâm trong giai đoạn 2020-2025. Đồng thời bầu ra Bí thư, Phó bí thư có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Lễ chào cờ khai mạc Đại hội

Đồng chí Trương Trọng Nghĩa thay mặt đoàn chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thảo luận nội dung của báo cáo chính trị tập trung chính vào các nội dung sau: Đi sâu làm rõ những kết quả đã đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Chi bộ, Bí thư chi bộ đối với nhiệm vụ được giao, về công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn, xây dựng hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết trong nhiệm kỳ vừa qua; Về phương hướng thảo luận thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, đặc biệt đề xuất bổ sung, làm rõ những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Trọng Nghĩa trình bày báo cáo chính trị

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phó bí thư đảng ủy Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN. Phát biểu tại đại hội, đồng chí ghi nhận các kết quả đã thực hiện được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cũng chỉ đạo định hướng một số các nội dung cụ thể để trong nhiệm kỳ tới Chi bộ thực hiện bao gồm: Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh; công tác tư tưởng chính trị cho các cán bộ đảng viên và người lao động; công tác phát triển đảng hướng tới chất lượng đối với các quần chúng có trình độ chuyên môn, tư tưởng tốt; công tác đào tạo theo hướng sâu và rộng để phù hợp nhằm đáp ứng được điều kiện thực tế sản xuất tại Lai Châu; quan tâm đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại Lai Châu cho linh hoạt nhằm duy trì tinh thần, tư tưởng cho CBCNV từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hà - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tiếp theo chương trình Đại hội thực hiện công tác bầu cử để bầu ra Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tại đại hội đã biểu Quyết thông qua Tổ kiểm phiếu trong đó đề cử đồng chí Hoàng Xuân Trường là tổ trưởng và đồng chí Phạm Long Tuấn thành viên. Thay mặt tổ kiểm phiếu đồng chí Hoàng Xuân Trường hướng dẫn thể lệ bầu cử. Kết quả bầu cử, đồng chí Đỗ Quốc Biên, Quản đốc tái cử chức vụ Bí thư, đồng chí Trương Trọng Nghĩa, phó quản đốc trúng cử chức vụ Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

 

Đỗ Quốc Biên - Quản đốc PXSC Thủy điện Lai Châu