Tin Hoạt động

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Hành chính – Kế toán, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ bảy, 19/11/2022 | 14:07 GMT+7
Thực hiện văn bản số 776-CV/ĐU ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 và Hướng dẫn số 314-HD/ĐU ngày 02/8/2022 của Đảng ủy Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN về việc hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, chiều ngày 28/10/2022, Chi bộ Hành chính – Kế toán đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng với sự có mặt của toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

Chi ủy Chi bộ Hành chính-Kế toán khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Đình Hòa - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 được đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Bí thư Chi bộ trình bày tại Đại hội đã nêu rõ Chi bộ Hành chính – Kế toán luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên, … và mọi mặt công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm chú trọng. Chi bộ đã lãnh đạo phòng HC&LĐ, phòng TC&KT thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, công tác tài chính kế toán của Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN theo đúng các quy định của Pháp luật và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhờ đó mà kết quả trong nhiệm kỳ Chi bộ Hành chính – Kế toán luôn được Đảng ủy Trung tâm xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ, chuyên môn, tổ Công đoàn và đảng viên, CBCNV hai phòng HC&LĐ, phòng TC&KT đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng, điều đó phản ánh và ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Chi bộ trong suốt nhiệm kỳ, thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Đình Hòa - UVBCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm đánh giá cao những kết quả đã được của Chi bộ Hành chính – Kế toán trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần phát huy các kết quả đã đạt được, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra, tăng cường tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ban giám đốc Trung tâm trong công tác Hành chính kế toán để phục vụ sản xuất và các hoạt động phúc lợi, đoàn thể cho người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách đến từng người lao động, đặc biệt là nghị quyết về việc làm, thu nhập của người lao động EVNPSC giai đoạn 2022-2023 của Đảng ủy Trung tâm.

 

Tại Đại hội, 100% đại biểu tham dự đã tán thành thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ Hành chính – Kế toán nhiệm kỳ 2022 - 2025 và quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao cho trong nhiệm kỳ tới.

Công tác bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của Đảng trong công tác bầu cử. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương - Ủy viên BCH Đảng bộ, Kế toán trưởng Trung tâm được Đại hội tín nhiệm bầu giữ vai trò Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nguyễn Minh Phượng - TC&KT