Tin Hoạt động

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản năm 2022

Thứ hai, 14/11/2022 | 13:38 GMT+7
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN xin thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản năm 2022

Chi tiết

Lê Hồng Hà - P.HC&LĐ