Tin Hoạt động

Chi bộ EVNPSC Sơn La tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ hai, 21/11/2022 | 08:13 GMT+7
Thực hiện Hướng dẫn số 314-HD/ĐU, ngày 02/8/2022 của Đảng ủy Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN về việc hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 18/10/2022 chi bộ EVNPSC Sơn La đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi ủy mới ra mắt Đại hội

Chi ủy chi bộ đã lập kế hoạch, hướng dẫn chi tiết về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Chi ủy phân công cho từng đồng chí trong Chi bộ hướng dẫn, công tác chuẩn bị và xét duyệt các văn kiện, nhân sự đại hội gửi lên Đảng ủy Trung tâm theo đúng Quy đinh.

Theo báo cáo chính trị tại chi bộ, nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy bộ phận Trung tâm, Đảng ủy tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tình thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn góp phần đạt các chỉ tiêu được giao. Các đảng viên trong chi bộ đoàn kết, đồng sức, đồng lòng thống nhất ý chí và hành động xây dựng đơn vị,

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Trung tâm, Chi bộ EVNPSC Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; Chi bộ đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ EVNPSC Sơn La nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng đảng, giáo dục đảng viên và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, chi bộ cũng tập trung làm tốt công tác giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện tính nêu gương của đảng viên, việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú, chủ động làm tốt công tác dân vận, dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng trong đơn vị, tạo tính đoàn kết thống nhất cao trong toàn chi bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại. Các chi bộ cũng đúc rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Trần Văn Thừa, UVBCH Đảng bộ Trung tâm, Trưởng đại diện EVNPSC Sơn La đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ và biểu dương những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của chi bộ và đặc biệt đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để Chi bộ EVNPSC Sơn La bổ sung vào giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2025 gắn liền với tầm nhìn, chiến lược của Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN, phù hợp với các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chất lượng, dịch vụ sửa chữa, giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị; đẩy mạnh công cuộc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; nghiêm túc thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Các đảng viên của Chi bộ và các đại biểu tham dự đại hội đã tham gia thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tham mưu cho Chi bộ trong việc nâng cao chất lượng, lượng dịch vụ sửa chữa và Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Về công tác tổ chức, Đại hội các chi bộ diễn ra theo đúng chương trình, kịch bản và đã hoàn thành nội dung đề ra. Việc điều hành của Đoàn chủ tịch có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo. Từng đồng chí trong Đoàn chủ tịch được phân công nhiệm vụ cụ thể và phát huy tính chủ động. Công tác điều hành bầu cử đảm bảo đúng theo quy chế bầu cử trong Đảng.

Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu tại Đại hội

Công tác nhân sự cũng được thực hiện theo đúng quy định. Đại hội đã bầu đủ, bầu đúng số lượng được tổ chức đảng cấp trên phê duyệt đồng thời đảm bảo về tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định. Chi bộ đã lựa chọn được cấp ủy là các đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực và uy tín. Điều này góp phần trực tiếp và quan trọng vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 05 đồng chí: Đồng chí Trần Văn Thừa – Trưởng đại diện – Quản đốc PXSC Điện -Tự động được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ EVNPSC Sơn La; đồng chí Hoàng Ngọc Minh - Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đoàn Huy Hùng - Chi ủy viên; đồng chí Đỗ Duy Quân - Chi ủy viên; đồng chí Đào Thanh Hoa - Chi ủy viên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, Ban chi ủy mới đã hứa luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

 

Đào Thanh Hoa - EVNPSC Sơn La