Tin Hoạt động

Công tác sửa chữa bảo dưỡng Hệ thống thiết bị Trạm GIS Nhà máy Thủy điện Lai Châu của Phân xưởng SCTĐ Lai Châu vào dịp cuối năm 2022

Thứ sáu, 13/1/2023 | 09:46 GMT+7
Thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn hệ thống thiết bị trạm GIS Nhà máy Thủy điện Lai Châu từ 20/11/2022 đến 14/12/2022. Căn cứ theo lịch cắt điện các đường dây 575, 573, dừng các tổ máy H1, H2, H3 đã được A0 phê duyệt phục vụ công tác SCL hệ thống thiết bị trạm GIS; Nội dung công việc theo PAKT đã được phê duyệt, đây là danh mục SCL cuối cùng tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu năm 2022, diễn ra vào dịp sát cuối năm, theo đúng tiến độ là 29/12/2022 kết thúc.

Thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn hệ thống thiết bị trạm GIS Nhà máy Thủy điện Lai Châu từ 20/11/2022 đến 14/12/2022. Căn cứ theo lịch cắt điện các đường dây 575, 573, dừng các tổ máy H1, H2, H3 đã được A0 phê duyệt phục vụ công tác SCL hệ thống thiết bị trạm GIS; Nội dung công việc theo PAKT đã được phê duyệt, đây là danh mục SCL cuối cùng tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu năm 2022, diễn ra vào dịp sát cuối năm, theo đúng tiến độ là 29/12/2022 kết thúc.

Tập thể CBCNV của PXSCTĐLC và PXVHLC chúc mừng thành công công tác SCL Trạm GIS

Đây là danh mục SCL thiết bị chính có khối lượng công việc lớn và phát sinh nhiều, thời gian thi công ngắn. Trước tình hình thực tế, tập thể lãnh đạo Phân xưởng SCTĐ Lai Châu đã phối hợp cùng PXVHLC Công ty Thủy điện Sơn La, xây dựng kế hoạch làm việc, bố trí nhân lực, thiết bị máy móc, thời gian thực hiện để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

Chỉ huy đội công tác tiếp nhận hiện trường cùng người cho phép

Ngoài các nội dung công việc bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm thông thường, trong đợt SCL này Phân xưởng SCTĐ Lai Châu còn thực hiện 02 nội dung công việc hết sức quan trọng đó là: thay thế 64 rơ le lockout và 40 rơ le trung gian của hệ thống rơ le bảo vệ trạm GIS, thí nghiệm các chức năng của các rơ le bảo vệ đường dây, bảo vệ nhánh, bảo vệ kháng điện và xử lý các khoang khí SF6 có độ tinh khiết không đảm bảo >97%. Hệ thống rơ le bảo vệ trạm GIS là hệ thống quan trọng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đối tượng trong trạm GIS và đường dây, do vậy việc thi công thay thế, kiểm tra thí nghiệm được các bên hết sức quan tâm và chú trọng.

Thi công thay thế rơ le lockout và trung gian tủ bảo vệ

Trong quá trình kiểm tra thí nghiệm khí SF6 phát hiện ra 02 khoang có độ tinh khiết không đạt <97%, để xử lý vấn đề này Phân xưởng SCTĐLC đã phối hợp cùng Phân xưởng VHLC khảo sát lập chương trình xử lý chi tiết và cụ thể đảm bảo tiến độ thi công. Với thời gian thi công ngắn, phân xưởng đã chủ động mượn thêm 01 máy hút nạp khí SF6 từ Phân xưởng SCĐTĐ Sơn La, đảm bảo tính dự phòng.

Sau khi nạp khí mới vào khoang, cần để tĩnh trong vòng 24 giờ rồi tiến hành thí nghiệm, để đảm bảo chất lượng Phân xưởng sửa chữa Thủy điện Lai Châu đã thực hiện kiểm tra thí nghiệm 03 lần ở các thời điểm khác nhau và đều cho kết quả độ tinh khiết đạt >97%.

Kết quả: Sau gần 10 ngày thi công SCL trạm GIS Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã đạt được những kết quả nhất định như sau:

  • Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.
  • Thi công hầu hết toàn bộ khối lượng công việc theo PAKT đã duyệt và các nội dung công việc phát sinh.
  • Xử lý được 02 khoang khí SF6 có độ tinh khiết không đảm bảo >97%.
  • Thay thế 60 rơ le lockout, 40 rơ le trung gian cho hệ thống rơ le bảo vệ.
  • Thí nghiệm các chức năng của các rơ le bảo vệ DZ, Kháng điện, mạch nhánh, xử lý được 05 vấn đề chưa rõ, đang là tồn tại của các rơ le bảo vệ trạm GIS theo ý kiến khiếm khuyết của Phân xưởng vận hành Lai Châu.

Đến 19h45 phút ngày 28/12/2022 toàn bộ công tác SCL trạm GIS năm 2022 đã kết thúc. Phân xưởng VHLC khôi phục các hệ thống thiết bị trả A0, kết thúc công tác sửa chữa năm 2022 tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu.

Đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của tập thể CBCNV Phân xưởng SCTĐ Lai Châu, sự hỗ trợ phối hợp, giám sát, nghiệm thu của Phân xưởng VHLC trong quá trình thi công.

Đỗ Quốc Biên - Quản đốc PXSC Thủy điện Lai Châu