Tin Hoạt động

Hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN

Thứ hai, 2/8/2021 | 09:46 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo tại Quyết định số 972/QĐ-EVN ngày 29/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN

Hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm (Bản PDF và bản thiết kế gốc) có tại: https://drive.google.com/drive/folders/1O8wH5L8z_YU6dwUd-ITluGnb1XUeeyQC?usp=sharing

Lê Hồng Hà - P.HC&LĐ