Tin Hoạt động

EVNPSC Tây Nguyên tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023

Thứ ba, 23/5/2023 | 13:15 GMT+7
Chiều ngày 12/5, EVNPSC Tây Nguyên đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 tại trụ sở Văn phòng Công ty thủy điện Ialy số 727 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đăng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, Chủ tịch Công đoàn EVNPSC.

Hội nghị được tổ chức nhằm báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và 04 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của EVNPSC Tây Nguyên và Đánh giá thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ trong EVNPSC Tây Nguyên năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị người lao động EVNPSC Tây Nguyên

Ông Huỳnh Văn Chương, Trưởng đại diện EVNPSC Tây Nguyên báo cáo tại Hội nghị.

Theo đó EVNPSC Tây Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác SCL, SCTX, khắc phục sự cố, khiếm khuyết thiết bị của 04 Nhà máy thủy điện gồm: Nhà máy thủy điện Ialy, Sê San 3, Sê San 4, Pleikrông đảm bảo vận hành an toàn, liên tục; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý sửa chữa NMĐ mặt trời Phước Thái 1, NMĐ mặt trời Sê San 4 và các dịch vụ kỹ thuật ngoài EVN do Trung tâm giao. Công đoàn EVNPSC Tây Nguyên luôn quan tâm, đảm bảo tốt các chế độ, chính sách cho NLĐ 02 Phân xưởng: PXSC Cơ khí và PXSC Điện - Tự động.

EVNPSC Tây Nguyên đặt ra mục tiêu thực hiện tốt công tác sửa chữa đảm bảo cho các tổ máy thuộc 04 Nhà máy khu vực Tây Nguyên vận hành an toàn, liên tục; không để xảy ra tai nạn lao động, không vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của Trung tâm và các Đơn vị phát điện trong 8 tháng cuối năm 2023. Phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

NLĐ tham gia đóng góp ý kiến trong Hội nghị

Ông Nguyễn Đăng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, Chủ tịch Công đoàn EVNPSC phát biểu chỉ đạo Hội nghị và giải đáp những ý kiến góp ý của Người lao động.

Ông Nguyễn Đăng Hà phát biểu tại Hội nghị

Phần cuối chương trình Hội nghị bầu cử thành công đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Người lao động Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN năm 2023.

Hội nghị kết thúc lúc 17h00 cùng ngày với sự thành công tốt đẹp.

Vũ Thị Phương Thanh -Kỹ sư PXSCCK Tây Nguyên