Thư viện ảnh

Thay thế cáp 220kV Hòa Bình - Trao giải Slogan

EVNPSC tổ chức trao thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thi công cáp khô 220 kV, tổ máy H1, Thủy điện Hòa Bình và trao giải thưởng Cuộc thi “Sáng tác Slogan của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN”

Cập nhật ngày 05-07-2021