Thư viện ảnh

Tháng Công Nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022

Một số nội dung tuyên truyền hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 trong Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN

Cập nhật ngày 20-04-2022

Lê Hồng Hà - P.HC&LĐ