Thư viện ảnh

Đại tu Tổ máy S1 - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Đúng 7h;30’ sáng ngày 15/10/2021, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN đã chính thức triển khai công tác đại tu tổ máy S1 – Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình. Đây là một trong những hạng mục đại tu tổ máy thuộc các nhà máy nhiệt điện đầu tiên được EVNPSC triển khai. Gần 300 CBCNV đã có mặt tham gia, sẵn sàng cho những nhiệm vụ được giao

Cập nhật ngày 28-10-2021