Tin Hoạt động

EVNPSC: Nỗ lực đáp ứng nhu cầu sửa chữa chuyên nghiệp cho các nhà máy điện

Thứ sáu, 11/10/2019 | 10:39 GMT+7
Với lợi thế sở hữu đội ngũ cán bộ, công nhân viên có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, EVNPSC đang từng bước nỗ lực đáp ứng nhu cầu sửa chữa chuyên nghiệp cho các nhà máy điện trong và ngoài EVN.

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) nằm trong lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020, EVNPSC ra đời sẽ đáp ứng nhu cầu sửa chữa chuyên nghiệp cho các nhà máy điện trong và ngoài EVN, trở thành một thương hiệu có năng lực cạnh tranh hàng đầu trong nước và khu vực.

Tháng 1/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức thành lập Trung tâm Dịch vụ sửa chữa điện nhằm tách bạch bộ phận dịch vụ sửa chữa và vận hành các nhà máy thủy điện đa mục tiêu thành đơn vị dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện trực thuộc Công ty mẹ - EVN.

Gian máy - Nhà máy thủy điện Sơn La

Sự ra đời của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN nằm trong lộ trình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. EVNPSC ra đời sẽ đáp ứng nhu cầu sửa chữa chuyên nghiệp cho các nhà máy điện trong và ngoài EVN; trở thành một thương hiệu có năng lực cạnh tranh hàng đầu trong nước và khu vực, đồng thời, tối ưu hóa chi phí sửa chữa; quản lý và sử dụng vốn, tài sản hiệu quả và đúng quy định.

Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, EVNPSC được giao nhiệm vụ là thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa tổ máy và hệ thống thiết bị công nghệ của các Nhà máy điện trực thuộc Tập đoàn.

Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng và toàn thể CBCNV của Trung tâm là các cán bộ, công nhân viên có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, đã và đang trực tiếp quản lý kỹ thuật và sửa chữa thiết bị công nghệ tại 7 Công ty quản lý 11 Nhà máy thủy điện chiến lược, đa mục tiêu của EVN với tổng công suất nguồn là 8.442 MW (Nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Trị An, Ialy, Huội Quảng, Bản Chát, Sê San 3, Sê San 4 và Pleikrong), đã góp phần quan trọng trong việc vận hành an toàn, ổn định các Nhà máy thủy điện từ khi vận hành đến nay.

Đầu năm 2019, Ban Giám đốc của Trung tâm đã phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập đoàn và 7 Công ty thủy điện thực hiện tốt công tác tiếp nhận nguồn lực và công tác sửa chữa lớn theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn.

Thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tại các nhà máy điện

Cùng với đó, công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp đã được EVNPSC thực hiện các thủ tục kiện toàn các tổ chức đảng, công đoàn và xây dựng bộ máy quản lý các phòng, phân xưởng cho toàn Trung tâm; Ban Giám đốc Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để sớm xây dựng và áp dụng vào các hoạt động sản xuất của công ty kịp thời ngay từ ngày mới thành lập.

Ông Hoàng Trọng Nam - Giám đốc EVNPSC cho biết, trên cơ sở kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 của các công ty đã lập và nguyên tắc bàn giao công tác sửa chữa lớn đảm bảo liên tục theo kế hoạch sửa chữa đã phê duyệt, Trung tâm đã làm việc trực tiếp với từng công ty thủy điện để kiểm tra tình hình thực hiện và phân rõ trách nhiệm thực hiện từng danh mục sửa chữa được bàn giao.

Trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở Kế hoạch Sửa chữa năm 2019 của các Công ty đã lập và nguyên tắc bàn giao công tác sửa chữa lớn đảm bảo liên tục theo kế hoạch sửa chữa đã phê duyệt. Trung tâm đã làm việc trực tiếp với từng Công ty thủy điện để kiểm tra tình hình thực hiện và phân rõ trách nhiệm thực hiện từng danh mục sửa chữa được bàn giao.

Thực hiện công tác kiểm tra và giám sát thiết bị tại NMTĐ Ialy

 

Theo đó, Trung tâm đã tiếp nhận thực hiện 94 danh mục sửa chữa lớn từ các Công ty thủy điện, bao gồm: Nhà máy thủy điện Lai Châu: 10 danh mục; Sơn La: 20 danh mục; Hòa Bình 20 danh mục; Tuyên Quang 10 danh mục; Huội Quảng 5 danh mục; Trị An: 6 danh mục; Ialy 12 danh mục; Sê San 3: 4 danh mục; Sê San 4: 7 danh mục.

Toàn bộ công tác sửa chữa lớn sau khi tiếp nhận đã được Trung tâm triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 1/4/2019 theo đúng nội dung bàn giao và quy định về công tác phối hợp giữa Trung tâm và các Công ty phát điện đã được Tập đoàn ban hành.

Đối với nhiệm vụ tiếp nhận nhân lực, trang thiết bị và công tác sửa chữa lớn từ các công ty thủy điện, EVNPSC đã tiếp nhận nguyên trạng các phân xưởng sửa chữa tại các công ty thủy điện, với tổng số 815 người. Toàn bộ CBCNV được tiếp nhận đã hoàn chỉnh các thủ tục điều động của Tập đoàn và ký kết hợp đồng lao động với Trung tâm theo quy định.

Toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ sửa chữa và cơ sở hạ tầng do các phân xưởng sửa chữa quản lý và sử dụng trước đây từ các công ty thủy điện đã được các phân xưởng cùng với công ty kiểm tra và bàn giao nguyên trạng sang Trung tâm, đảm bảo điều kiện làm việc liên tục của các phân xưởng từ thời điểm bàn giao. Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm đã làm thủ tục bàn giao quản lý và sử dụng cho các phân xưởng theo quy định của Tập đoàn. Ngoài ra, các phân xưởng đã rà soát, lập danh mục các trang thiết bị, dụng cụ thiết yếu thay thế, bổ sung báo cáo Lãnh đạo Trung tâm xem xét và làm thủ tục trang cấp trong năm 2019 theo quy định.

Với nỗ lực vượt qua những khó khăn bước đầu, ổn định về mô hình tổ chức và thực hiện tốt kế hoạch được Tập đoàn giao trong 6 tháng đầu năm đảm bảo an toàn, liên tục và hoàn thành mục tiêu của đề án tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phát huy thành quả đã đạt được toàn thể CBCNV của Trung tâm quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch được giao trong 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020.

Đàm Tiến Trung - TCCT