Đảng, Đoàn thể

Đảng ủy EVNPSC đã khẳng định rõ năng lực lãnh đạo

Thứ tư, 26/1/2022 | 10:41 GMT+7
Ngày 26/1, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tham dự và có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC). Trong đó, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn biểu dương Đảng ủy EVNPSC đã khẳng định rõ năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng.

Trong năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ EVNPSC đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng thời, Đảng ủy EVNPSC đã cử 5 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 20 quần chúng ưu tú, hoàn thành bồi dưỡng lớp đảng viên mới cho 9 đảng viên; kết nạp được 11 đảng viên. Đảng ủy đã chỉ đạo ban lãnh đạo EVNPSC, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt về nhiệm vụ tái cơ cấu của trung tâm. Cũng trong năm 2021, Đảng ủy EVNPSC đã tập trung chỉ đạo sát sao mọi mặt công tác của đơn vị, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy EVNPSC đã đạt được trong năm 2021 cả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.  Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng bộ EVNPSC trong năm 2022 cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy EVNPSC

Một số ý kiến chỉ đạo được đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh như: Đảng ủy EVNPSC tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thông qua việc ban hành các Nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

 

Theo: evn.com.vn