Video giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Thứ ba, 26/11/2019 | 08:46 GMT+7