Công tác sửa chữa lớn tổ máy H1 - NMTĐ Lai Châu
Thứ hai, 18/12/2023 | 08:40 GMT+7

 

Từ ngày 21 tháng 11đến ngày 08 tháng 12năm 2023, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVNPSC tại Lai Châuvà Công ty Thủy điện Sơn La đã phối hợp thực hiện công tác sửa chữa lớn tổ máy H1 -NMTĐ Lai Châu. Sau quá trình sửa chữa, Tổ máy H1của Thủy điện Lai Châu đã vận hành trở lại, hoà vào lưới điện quốc gia, đạt công suất định mức theo thiết kế 400MW