Tin Hoạt động

EVNPSC: Thông báo tuyển dụng

Thứ sáu, 10/7/2020 | 08:07 GMT+7
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) - Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra hạn nộp hồ sơ tuyển dụng lao động:

Thực hiện công tác tuyển dụng năm 2020, Trung tâm Dịch vụ sử chữa EVN đã có thông báo số 727/TB-EVNPSC ngày 18/5/2020 về việc tuyển dụng lao động, theo đó thời hạn nộp hồ sơ kết thúc vào ngày 10/6/2020. Căn cứ tình hình thực tế các ứng viên tham gia nộp hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng đến hết ngày 31/8/2020. 

Xem/tải chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây

P.HC&LĐ - EVNPSC