• Quyên góp ủng hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn

    08:39 | 10/12/2022

    Tám mươi mốt triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng (81.950.000đ) là tổng số tiền được Công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN kêu gọi CBNVN quyên góp, ủng hộ cho gia đình chị Phạm Thị Thanh Thủy, vợ của anh Ngô Thế Dũng, kỹ sư Phân xưởng Sửa chữa Điện – Tự động Thủy điện Hòa Bình, người đã mất trong...

  • Quyên góp ủng hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn

    08:39 | 10/12/2022

    Tám mươi mốt triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng (81.950.000đ) là tổng số tiền được Công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN kêu gọi CBNVN quyên góp, ủng hộ cho gia đình chị Phạm Thị Thanh Thủy, vợ của anh Ngô Thế Dũng, kỹ sư Phân xưởng Sửa chữa Điện – Tự động Thủy điện Hòa Bình, người đã mất trong...

Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Bản tin truyền tải

Bản tin truyền tải

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện