Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN


Tên gọi tiếng Việt: TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỬA CHỮA EVN – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế: EVN POWER SERVICE CENTRE
Tên gọi tắt: EVNPSC

Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN được thành lập theo Quyết định số 299/QĐ-EVN ngày 22/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN; Thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình, thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Huội Quảng – Bản Chát, thủy điện Ialy, thủy điện Sê San 4, thủy điện Trị An.

Trước yêu cầu tái cơ cấu để phát triển, EVN đã đi đến quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN nhằm tách bạch bộ phận dịch vụ sửa chữa và vận hành các nhà máy thủy điện đa mục tiêu thành đơn vị dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện trực thuộc Công ty mẹ - EVN. Ngày 8/1/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức trao quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt cho Trung tâm dịch vụ sửa chữa điện trực thuộc công ty mẹ (EVNPSC). Theo đó, EVNPSC có ngành, nghề kinh doanh chính là dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, tuabin khí và kiến trúc của nhà máy điện; thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, công trình đường dây và TBA; kiểm tra định kỳ kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; tư vấn: quản lý dự án, khảo sát thiết kế, lập dự án đầu tư, đầu thầu, lập dự toán, thẩm tra và giám sát thi công lắp đặt thiết bị của các công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp. EVNPSC là đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVN, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước, hoạt động theo phân cấp và ủy quyền của EVN.

Cơ cấu quản lý

Ngành, nghề kinh doanh chính

Dịch vụ, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa trong các nhà máy thủy điện

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, công trình đường dây và TBA;

Tư vấn, quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế…

Xây lắp các công trình điện; gia công cơ khí

Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành Điện

Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất vật liệu xây dựng. vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02466.941.676

Email: evnpsc@evn.com.vn